Mam spodnie w kolorze Spotify. Odliczam sekundy do tego żeby móc pojechać sobie w góry.