No więc! . Haha. Zawsze się udaje bo jesteśmy mądrzy ludzie . To która ręka lepsza? Może ta?