Magazyn MindRiver: jest bardzo przyjazny osbom niewidomym, które bardzo łatwo mogą sobie go odsłuchiwać w syntezatorach mowy text-to-speech.